Sustain Yearly er et grønt og bærekraftig livsstilsmagasin produsert av webmagasinet, bloggnettverket og grønnlivsstilsfellesskapet Sustain Daily i København. Magasinet er på dansk og fokuserer på "slow living" og en bærekraftig og enklere livsstil.  Det er et blad for alle som ønsker leve i mer harmoni med sine verdier, ønsker å reduserer den meningsløse overforbruket som foregår og er motivert og ønsker å jobbe for et bedre mijlø og klima.